Vanaf nu kan er via deze site (verplicht!) worden gereserveerd als je wil komen spelen. Klik in het menu op Voor leden > Reserveren speelavonden, of volg deze link. Om te reserveren klik je op de tijden van de avond dat je wil spelen. Je mag je inschrijven voor meerdere tijden op een avond. De bekende Corona-regels, waaronder aanwezigheidsregistratie op de avond zelf, blijven van kracht. Mocht na aanmelden klachten krijgen die passen bij Corona (zie richtlijnen van de Rijksoverheid/RIVM), meld je dan af voor de avond. Dat geeft een ander de kans om te komen spelen.

---

From now on it is possible to make (compulsory!) reservations if you want to come and play badminton. Click in the menu on Voor leden > Reserveren speelavonden, or follow this link. To make a reservation, click on the time you'd like to play. You can sign up for more than one time on a night. The familiar Corona-rules, including signing the attendance list on the night itself, remain in force. If you get any symptoms that fit Corona (refer to the guidelines published by the Dutch Gouvernment/RIVM), please cancel your reservation. That gives someone else the opportunity to come and play.

Binnenkort

Geen activiteiten gevonden

Sponsors

BV Drive wordt gesponsord door:
Promo film badminton

Laatste nieuws